AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

LỊCH TRỰC

Lịch trực tuần thứ 29 năm 2020 (13.07 - 19.07/2020)
(2020-07-10 15:35:40)

Lịch trực tuần thứ 28 năm 2020 (06.07 - 12.07/2020)
(2020-07-03 15:44:48)

Lịch trực tuần thứ 27 năm 2020 (29.06 - 05.07/2020)
(2020-07-03 15:44:39)

Lịch trực tuần thứ 26 năm 2020 (22.06 - 28.06/2020)
(2020-07-03 15:44:29)

Lịch trực tuần thứ 25 năm 2020 (15.06 - 21.06/2020)
(2020-07-03 15:44:17)

Lịch trực tuần thứ 24 năm 2020 (08.06 - 14.06/2020)
(2020-06-05 14:07:34)

Lịch trực tuần thứ 22 năm 2020 (18.05 - 24.05/2020)
(2020-05-22 14:07:28)

Lịch trực tuần thứ 19 năm 2020 (06.05 - 10.05/2020)
(2020-04-28 14:18:14)

Lịch trực tuần thứ 18 năm 2020 (27.04 - 03.05/2020)
(2020-04-28 14:18:00)

Lịch trực tuần thứ 17 năm 2020 (20.04 - 26.04/2020)
(2020-04-17 15:20:44)

Lịch trực tuần thứ 16 năm 2020 (13.04 - 19.04/2020)
(2020-04-17 15:20:08)

Lịch trực tuần thứ 13 năm 2020 (23.03 - 29.03/2020)
(2020-04-17 15:15:12)