AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Phòng Tổ chức hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÁNH

      Phòng Tổ chức – Hành chính là Phòng chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm; có chức năng giúp Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm thực hiện các hoạt động về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, Hành chính quản trị và Thiết bị y tế.

1. Cơ cấu nhân lực:

  • Tổng số nhân lực hiện có: 07 người

       - Trưởng phòng: Nguyễn Thái Dương

       - 01 Nhân viên Văn thư

       - 03 Nhân viên Lái xe

       - 01 Nhân viên Kỹ thuật Điện - nước

       - 01 Nhân viên: Lao động tiền lương

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

       2.1. Nhiệm vụ tổ chức-cán bộ

       a) Đầu mối giúp Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động; các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Bệnh viện theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện;

       b) Đầu mối, phối hợp với các Khoa, Phòng trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bệnh viện theo phân công, phân cấp;

       c) Đầu mối, phối hợp với các Khoa, Phòng tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ;

       d) Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các Khoa, Phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện;

       đ) Phối hợp với các Khoa, Phòng  đề xuất với Giám đốc giải quyết các vấn đê có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội;

       e) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, học tập nghị quyết;

       f) Quản lý hồ sơ, sổ sách; hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

       g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm giao.

       2.2. Nhiệm vụ Hành chính- Thiết bị y tế

       a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện được thông suốt, hoạt động tốt;

       b) Lập kế hoạch cung ứng vật tư hành chính, công cụ, dụng cụ thông dụng cho các Khoa, Phòng theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính;

       c) Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Bệnh viện;

       d) Phối hợp với các Khoa, Phòng liên quan kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng, vận hành các máy thông dụng của các Khoa, Phòng thuộc Bệnh viện;

       e)Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa hoặc xây mới cơ sở vật chất; duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch;

       đ) Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải đơn vị. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh xanh, sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh,...) và an ninh trật tự chung trong Bệnh viện; định kỳ tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh chung trong toàn Bệnh viện;

       f) Phối hợp với các Khoa, Phòng liên quan kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các trang thiết bị, máy móc tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước;

       g) Định kỳ tổng kết công tác Hành chính - Quản trị, cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện biết, theo dõi, chỉ đạo;

       i) Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước;

       k) Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;

       l) Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, thiết bị và xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy;

       m) Hướng dẫn cho các thành viên trong Bệnh viện hoặc các đơn vị tuyến dưới sử dụng, bảo quản, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

3. Liên hệ:

  • Địa chỉ: Khu C – BVĐKKV Đặng Thùy Trâm - 112 Phạm Văn Đồng – TT Đức Phổ- Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255.3501707
  • Email: ptchcqt-bvdtt-syt@quangngai.gov.vn

 

Cùng chuyên mục