AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

BỆNH VIỆN

Quyết định sáp nhập các khoa, phòng bệnh viện ĐKKV Đặng Thùy Trâm
(2019-12-13 19:39:39)