AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Phòng Tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1. Cơ cấu nhân lực:

 • Tổng số nhân lực hiện có: 12 người

      -   Trưởng phòng:Phạm Thị Mỹ Dung

       -     Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Ái Hằng

      -   02 Tổ trưởng (Tổ thu viện phí và Tổ kế toán dược-bảo hiểm y tế)

      -   01 Nhân viên thủ quỹ

      -   08 Nhân viên kế toán

2. Chức năng:

         Phòng tài chính kế toán bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, tham mưu phuơng hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí ...

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
 • Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
 • Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
 • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
 • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định của Nhà nước.
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
 • Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định.
 • Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.
 • Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định.
 • Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho Sở Y tế Quảng Ngãi. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên.
 • Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định.

     Các hoạt động:

-  Thu chi ngân sách

-  Theo dõi viện phí

-  Theo dõi tài sản

4. Liên hệ:

 • Địa chỉ: Khu C – BVĐKKV Đặng Thùy Trâm - 112 Phạm Văn Đồng – TT Đức Phổ- Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.2213436
 • Email: ptckt-bvdtt-syt@quangngai.gov.vn

Cùng chuyên mục