AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Khoa bệnh nhiệt đới

KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI

1. Giới thiệu:

Khoa Bệnh Nhiệt Đới - Bệnh viện ĐKKV Đặng Thùy Trâm là chuyên khoa điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch; tham gia phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

2. Nhân sự:

  • Tổng nhân sự hiện có: 08, trong đó:

     -   Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Đức Toàn

     -   Điều dưỡng trưởng : CNĐD. Nguyễn Hữu Thế

  • BS điều trị:

     -   BSCKI. Nguyễn Chánh Phú

     -   BS. Trần Đình Nhâm

3. Liên hệ:

     -   Địa chỉ: Khu B – BVĐKKV Đặng Thùy Trâm – 89 Huỳnh Công Thiệu – TT Đức Phổ - Quảng Ngãi.

     -   Điện thoại: 0255.2486406

     -   Email: ktnhiem-bvdtt-syt@quangngai.gov.vn

Cùng chuyên mục