AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Khoa Dược

KHOA DƯỢC - PHARMACEUTICAL DEPARTMENT

1. Tổ chức:

  • Tổng nhân sự hiện có: 10, trong đó:

     -   Trưởng khoa:  DSĐH. Phạm Phố Đông

     -   Phó khoa:       DSĐH. Cao Văn Tân

     -   KTV trưởng:   DSCĐ. Nguyễn Qưới

     -   DSĐH: 03; DSCĐ: 06; DSTH: 01

2. Chức năng:

Khoa Dược - BVĐKKV Đặng Thùy Trâm là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

3. Nhiệm vụ:

a) Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

b) Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

c) Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

d) Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

e) Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

f) Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

g) Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

h) Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

i) Tham gia chỉ đạo tuyến.

j) Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

k) Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

4. Liên hệ

  • Khu C, BVĐKKV Đặng Thùy Trâm – 112 Phạm Văn Đồng – TT Đức Phổ - Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 0255.2242796
  • Email: kduoc-bvdtt-syt@quangngai.gov.vn      

Cùng chuyên mục