AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Ban giám đốc

Giám đốc: BSCKI. Nguyễn Văn Diệp

SĐT: 0914690938


PGĐ: BSCKI. Phạm Văn Liêm

SĐT: 0914011239


PGĐ: BSCKI. Võ Ngọc Tấn

SĐT: 0393365277