AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Phòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Giới thiệu

     1.1. Thành lập phòng:

Phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm hiện nay được thành lập theo Quyết định số: 229/QĐ-SYT, ngày 23/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

     1.2. Tổ chức nhân sự:

  • Nhân sự hiện có: 13

      -   Trưởng phòng: ĐDCKI. Phan Trung Hải

      -   Phó phòng:        CN. Huỳnh Thị Thư Tín

  • Lĩnh vực hoạt động:

      -   Điều dưỡng

      -   Công tác xã hội

     1.3. Liên hệ:

  • Khu C- BVĐKV Đặng Thùy Trâm -112 Phạm Văn Đồng - Thị trấn Đức Phổ - Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 0255.2486129
  • Email: pdduong-bvdtt-syt@quangngai.gov.vn

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

     2.1. Vị trí, chức năng:

     a) Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội là Phòng chức năng thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm.

     b) Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh; công tác xã hội trong Bệnh viện.

     2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

     a) Đầu mối xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

     b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh theo quy định; tổ chức thường trực 24/24 giờ; sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu;

     c) Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng;

      d) Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định;

      đ) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý;

      e) Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

      f) Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật;

      g) Vận động tiếp nhận tài trợ từ thiện; vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn;

      h) Hỗ trợ nhân viên y tế: Để cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân vien y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; dộng viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị;

      i) Đào tạo, bồi dưỡng: Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên Bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm công tác xã hội;

      k) Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện;

      l) Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của Bệnh viện tại cộng đồng (nếu có);

      m) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

      n) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, học tập nghị quyết;

      o) Quản lý hồ sơ, sổ sách của Phòng và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

      p) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm giao.

Cùng chuyên mục