AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Quy trình thủ tục khám bệnh

  • Quy trình thủ tục khám bệnh

    Khám bệnh không có BHYT
    Các bước khám chữa bệnh không có the BHYT: Bước 1: Bốc số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh. Mua sổ khám bệnh tại quầy thu Viện phí (nếu chưa có). Tìm chổ ngồi và chờ gọi đến lượt...