AN TOÀN - THÂN THIỆN - BỆNH VIỆN VÌ DÂN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
ĐẶNG THÙY TRÂM

112 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ - HÓA CHẤT (24-10-2023)

Xem - download

Cùng chuyên mục